Farklılığımız Ne?

Şirketimizce üretilen rüzgâr türbinleri sahip olduğu “İkili kanat” sistemiyle ‘dünyanın en verimli kanat profillerinden’ birisi olmayı başarmıştır. Diğer türbinlerden farklı olarak, enerji üretimi için gereken rüzgâr hızını (2.5 m/s) en alt düzeye çekmiş ve böylece düşük rüzgâr hızında bile istenilen enerjiyi üretmeyi başarmıştır.

 

Şirketimiz bu konudaki AR-GE çalışmalarını bitirmiş olup, 1kW, 5kW, 10kW, 50kW, 100kW ve 315kW’lık rüzgâr türbinleri ile elektrik ihtiyacının tamamını ya da belirli bir kısmını karşılamak için hizmetinizdedir.

 

RÜZGAR TÜRBİNİNİN AVANTAJLARI?

 

  1. Kaynağı sonsuzdur.
  2. Yenilenebilir ve temiz bir enerji kaynağıdır, atmosferi kirletici etkiye sahip gazların salınmasının önüne geçer, çevre dostudur.
  3. Gerçek ve Tüzel kişilerin üretilen enerjiyi sisteme aktararak kullanmasının önünde bir engel yoktur.
  4. Şebekenin olmadığı yerlerde kurularak bölgeye elektrik verilmesini sağlar.
  5. Ergonomiktir. Az bakım ister. Uzun Ömürlüdür. (25Yıl)
  6. Tasarruf sağlar. Yatırımızı çabucak geri döndürür. Kendin üret kendin tüket anlayışıyla ekonominizi korur.
  7. Yenilenemeyen enerji kaynaklarının sınırlılığı birçok ülkeyi dışa bağımlı hale getirirken Rüzgar Türbini, enerjide bağımsızlığınızı temsil eder.