Dişi ve erkek olmak üzere iki kalıp kullanılarak iki yüzü düzgün ürün elde edilir. RTM için tasarlanmış iki ayrı kalıp arasına RTM elyafı vb. takviyeler yerleştirilerek kalıplar kapatılır.

 

Önceden hazırlanmış olan bir enjeksiyon noktasından, basınç kontrollü bir RTM Makinesi ile reçinenin kapalı kalıpların içerisine enjeksiyonu sağlanır.

 

Oluşan egzotermik reaksiyon sonucu, reçinenin sertleşmesi sebebiyle oluşan ısı, kalıbı da ısıtacağından kalıplama süresinde avantaj sağlanmaktadır.